Tour Miền Tây: Mỹ Tho – Bến Tre – Rạch Giá -Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ (4 ngày 3 đêm)

Read more about the article Tour Miền Tây: Mỹ Tho – Bến Tre – Rạch Giá -Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ (4 ngày 3 đêm)
chợ nổi

Tour Miền Tây: Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá -Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ do DST thực hiện diễn ra trong 4 ngày 3 đêm

Continue ReadingTour Miền Tây: Mỹ Tho – Bến Tre – Rạch Giá -Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ (4 ngày 3 đêm)