Hàn Quốc: Seoul – Nami – Lotte World – chơi trượt tuyết