Nhật Bản: Kansai – Kyoto – Osaka – Toyohashi – Fuji Tokyo – Narita